HACCP

HACCP GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

İngilizce Hazard Analysis and Critical Control Point (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol) kısaltması HACCP, temelinde gıdanın amaçlanan kullanımına uygun hazırlanıp hazırlanmadığını, tüketiciye vermesi olası olan zararları tespit ve kontrol altında tutan aynı zamanda da bu sağlıklı gıda teminini garanti altına alan sistemdir. Gıda maddelerinin üretiminden, imalatına, dağıtımından piyasaya arz aşamalarına kadar olan süreç olarak adlandırılan gıda zincirinde sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan tüm şartların sağlandığını kanıtlayan sisteme HACCP Gıda Güvenliği Sistemi denir. HACCP Standardı gıdada hijyen, üretim ve servis aşamasında sağlık açısından oluşabilecek risklerin kontrol edilmesini sağlar. Temelinde;

 • Tehlike analizi
 • Karar Ağacı ile kritik noktaların belirlenmesi
 • Kritik kontrol noktalarında hedef düzey ve toleransın belirlenmesi
 • Kritik kontrol noktalarında uygun izleme yönetimlerinin oluşturulması
 • Düzeltici Faaliyetlerin belirlenmesi
 • HACCP Doğrulama Prosedürleri’nin belirlenmesi
 • Dökümantasyon yapısının oluşturulması gibi yedi maddeden oluşan HACCP ilkesel olarak kuruluşun dünya standartlarında denetlenebilir olduğunu gösterir.

HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Neden Gereklidir?

HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gıda kuruluşunu yedi temel ilke ile birlikte dünya standartlarına taşımakla birlikte kuruluşunuza;

 • Müşteri güvenliği
 • Ürünlerin sağlıklı ve güvenilir olduklarına dair teminat
 • İmha, tekrar işleme, ürün geri çağırma gibi olumsuz durumların önüne geçilmesi avantajı
 • Tüketici sağlığını riske edecek uygulamaların ortadan kalkması
 • Ürün kalitesini yükseltme
 • Güvenilir gıda üretimi
 • Oto-kontrol sistemi
 • Müşteri taleplerini karşılayabilme
 • Yeni Pazar ve müşteri talepleri
 • Marka bilinirliği artırma ve imaj yenileme gibi önemli nitelikler kazandıracaktır.

 

HACCP sertifikası kimler için uygun?

HACCP Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

 

HACCP Sertifikası Nasıl Alınır?

HACCP sertifikası kriterleri artık tamamı ile ISO 22000 Gıda Güvenliği kriterleri içerisinde yer almaktadır, Haccp belgesi artık ayrı olarak değil, ISO 22000 sertifikası olarak verilmektedir. Süreçlerinizin ISO sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

Etiketler: Etiket yok