örü

CE SERTİFİKASI

CE Sertifikası Nedir?

“Avrupa’ya Uygunluk” anlamına gelen ve CE harfleriyle ifade edilen bu sembol, Avrupa Birliği içinde satılan ürünlerin asgari güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereklerine göre denetlendiğini ve değerlendirildiğini gösterir. CE işareti aynı zamanda tüm üreticilerin hesap verilebilir aynı kurallara uyumunu zorunlu kılarak adil rekabet koşullarını ifade eder.

 

CE Sertifikası Neden Gereklidir ?

Gereken ürün grupları için CE belgesi alıp, ürününe CE işareti iliştiren üretici, ürününün tüm yasal (yönetmelik ve standartlara) gereklere uyduğunu ve ürünlerinin ekonomik alan içerisinde satılabileceğini garanti eder. AT Uygunluk Deklarasyonunda (AT Uygunluk Beyanı) bulunmak ve ürünlerine CE işareti iliştirmek üreticilerimizin sorumluluğundadır.

 

 

 • Makineler – 2006/42/AT
 • Medikal Cihazlar – 93/42/AT
 • Asansör Yönetmeliği – 2014/33/AB
 • Yapı Malzemeleri – R305/2011
 • Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliği 2009/142/EC (GAD)
 • Yeni Sıcak Su Kazanları – 92/42/AT
 • Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 2014/68/EU
 • Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 2009/105/EC (SPV)
 • Elektrikli Cihazlar – 2014/35/EU
 • Elektromanyetik Uyumluluk – 2004/108/AT
 • Kişisel Koruyucu Ekipmanlar – 89/686/AT

 

CE Sertifikası Nasıl Alınır?

CE Belgesi alabilmek için, ilgili Direktiflere göre kontrol kriterlerinin sağlanması gerekmektedir. Ürünlerinizin CE Yönetmeliği ile uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

CE sertifikası kimler için uygun?

CE Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

Etiketler: Etiket yok