iso 13485

ISO 13485 MEDİKAL CİHAZLAR YÖNETİM SERTİFİKASI

ISO 13485 Medikal Cihazlar Yönetim Sistemi Nedir?

Tıbbi cihaz sektöründe olan bir kuruluşun yasal olarak düzenleme sistemlerinin harici özel gereksinimlerini de sağlama yetkinliğinin dünya çapında kabul görmesine neden olan standart ISO 13485 Standardı yani Medikal Cihazlar Yönetim Sistemi ile mümkündür. ISO 13485 Standardı kuruluşunuzun küçük ya da büyük ölçekli olması fark etmeksizin tüm tıbbi cihaz üreticilerinin yanı sıra tedarikçiler tarafından da uygulanabilir bir sistemdir. ISO 13485 Medikal Cihazlar Yönetim Sistemi Standardı denetim ve bir dizi belgelendirme sürecinin ardından tamamlanarak elde edilebilir. Özellikle CE Belgesine sahip olmak isteyen Medikal cihaz üreticileri için ISO 13485 Medikal Cihazlar Yönetim Sistemi kurmuş olması şarttır.

ISO 13485 Sertifikası Neden gereklidir?

Tıbbi cihaz sektörü, üreticisinden tedarikçisine kadar çok kritik ve yüksek performans gösterilmesi gereken ciddi bir sektördür. Özellikle uluslararası arenada tıbbi cihaz gibi insan hayatını direkt etkileyen sistemlerin güvenilir olarak kurulması gerekmektedir.

Bu nedenle yasal gereklilik olarak kabul edilen ISO 13485 Standardı kuruluşunuza;

 • Rekabet avantajı
 • CE Belgelendirmesinde gereklilik
 • Uluslararası standartlara uygunluk
 • Güvenli tedarik taahhüdü
 • Risk yönetimi
 • Marka itibar ve prestijin artması gibi hayati faydalar sağlar.

 

ISO 13485 sertifikası kimler için uygun?

ISO 13485 Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

 

 

ISO 13485 Sertifikası Nasıl Alınır?

ISO 45001 Belgesi alabilmek için, ISO 13485 sistemi standartlarının sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin ISO sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

FSSC 22000

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 22000 Gıda Güvenliği Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

Uluslararası Standart Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi diğer Gıda sektörü kuruluşları için uluslararası olarak yayınlanan ilk standarttır. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, temelinde HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) gıda kuruluşlarının insan hayatını riske edecek tüm olası sorunların ortadan kalkmasını sağlayan bir kontrol mekanizması üzerine kurgulanmıştır.  

ISO 22000 Neden Gereklidir?
Öncelikle ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; perakendeciler, gıda servis operatörleri, hazır yemek firmaları, toptancılar, oteller ve restoranlar ve gıda üreticileri için;

 • Tüketicinin güvenli gıdaya ulaşımının temini
 • Uluslararası güven
 • Hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenme
 • Gıda zehirlenmesi riskinin önüne geçilmesi
 • Tehlikelere karşı önlem ve erken müdahale
 • Prestij ve itibar gibi hayati faydalar sağlar.

ISO 22000 sertifikası kimler için uygun?

ISO 22000 Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

ISO 22000 Sertifikası Nasıl Alınır?

ISO 45001 Belgesi alabilmek için, ISO 22000 Gıda güvenliği sistemi standartlarının sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin ISO sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

ISO 45001

ISO 45001 İŞ GÜVENLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 45001 İş Güvenliği İşçi Sağlığı Yönetim Sistemi Nedir?

Herhangi bir kuruluşun olmazsa olmazı işçilerin sağlığı ve güvenlik şartlarından yine kuruluş yönetimi ya da sahibi sorumludur. Bu nedenle kuruluşunuzun dünya standartlarında ve güvenilir bir noktada olduğunu göstermek için yapılması gereken öncelikli adım ise ISO 45001 Standardı yani İş Güvenliği İşçi Sağlığı Yönetim Sistemi kurmak olacaktır.

ISO 45001 Neden Gerekli?

ISO 45001 Standardı ya da İş Güvenliği İşçi Sağlığı Yönetimi Sistemi ile kuruluşunuzun dünya standartlarında, işçiye vermiş olduğunuz hak ve koruma sistemini tanıdığınızı gösteren prestijli bir belgedir. Ayrıca kuruluşunuzda iş kazası, iş hastalıkları gibi insan hayatını olumsuz etkileyen ve hatta insan hayatını tehlikeye atan durumların yaşanmayacağının ve dünya çapında bu tip olumsuz durumların önüne geçmede kuruluşunuzun aktif bir rol oynadığının da bir çeşit taahhüdü olma özelliği taşır.

ISO 45001 Standardı’na sahip olmanın kuruluşunuza faydaları:

 • Risk önleme ve ISG performansını artırır
 • Yasal uygunluğunun güçlenmesini sağlar
 • Büyük müşteriler ve ihaleler için tedarikçi olma şartını sağlar
 • İhracat sırasında engelleri en aza indirir
 • Çalışan motivasyonu artar
 • Olası tehlikelerin tespiti ve önlenmesini sağlar
 • Kurumsal itibar ve marka değerini korur.

 

 

ISO 45001 sertifikası kimler için uygun?

ISO 45001 Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

 

ISO 45001 İSG Sertifikası Nasıl Alınır?

ISO 45001 Belgesi alabilmek için, İş güvenliği sistemi standartlarının sağlanması gerekmektedir. Süreçlerin ISO sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

ISO 14001

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SERTİFİKASI

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

Dünya’nın kaynaklarını korumak adına kuruluşların ürün ve faaliyetlerini çevreyi koruma sistemine göre yönetmesi gerekiyor. İşte bu durumda bir kuruluşun edinmesi gereken en önemli belge ise ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemidir. ISO 14001 belgesi kuruluşunuzun faaliyetleri ya da ürünlerinin global çapta çevre yönetim sistemine uygun olduğunu ifade eder. ISO 14001 Standardı, ISO 9001 Kalite Yöntemi Sistemi Standardından sonra uluslararası kuruluşlarda uygulanması en hızlı olan sistemdir.

ISO 14001 Neden Gereklidir?

ISO 14001 Standardı, Çevre Yönetim Sistemi geliştirilerek içinde yaşadığımız gezegenin yani Dünya’nın sürekliliği ve daha uzun yıllar doğal kaynak sağlaması için önemlidir. Bir kuruluşun Çevre Yönetim Sistemi yani ISO 14001 Standardına uygun olması ise kuruluşa;

 • Mevzuat uyumunun artırılması
 • Maliyet kontrolü ile masrafların azalarak verimliliğin artması
 • Çevresel performansının artırılması ve Dünya’nın ulaşılabilir doğal kaynaklarının korunması
 • İzin ve yetki belgelerine kolay ulaşım
 • Tasarruf
 • Uluslararası rekabette avantaj gibi hayati önem taşıyan konuların üstesinden gelme kabiliyeti kazandırır.

 

ISO 14001 sertifikası kimler için uygun?

ISO 14001 Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sertifikası Nasıl Alınır?

ISO 14001 Belgesi alabilmek için, Çevre yönetim sistemi standartları sağlanması gerekmektedir. Standartlara uygun hale getirildikten sonra süreçlerin ISO standardına uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

ISO 27001

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SERTİFİKASI

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

Bütün şirketler için artık Bilgi; yönetilmesi gereken bir ve güvenliği sağlanması gereken bir kavramdır. Bu nedenle kurumunuzun bilgi düzeyinin yine global çapta koruma altında olması, bilgi güvenliğinin artırılması için kurulması gereken en önemli sisteme ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi denir.

ISO 27001 Sertifikası neden Gereklidir?

İş sürekliliği ve korunmasını garanti altına almanın en önemli adımı olan bilgi sisteminin korunması sadece teknik korumalarla mümkün değildir. Bu nedenle şirketinizde öncelikle bilgi güvenlik sisteminin kurulması gerekmektedir.

Bilgi Güvenliği Yönetimi sistemi;

 • Daha güvenilir bilgiye ulaşmayı
 • Riskleri azaltmayı
 • Zayıf kasların ortaya çıkarak koruma yollarının ortaya çıkmasını
 • Bilgi varlıklarına erişimin korunması gibi hayati konuların sağlanması açısından önemlidir.

ISO 27001 Sertifikası Kimler İçin Uygun?

ISO 27001 Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

    ISO 27001 Sertifikası Nasıl Alınır?

ISO 27001 Belgesi alabilmek için, bilgi güvenliği sistemi standartları sağlanması gerekmektedir. Standartlara uygun hale getirildikten sonra süreçlerin ISO sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

ISO 9001

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SERTİFİKASI

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?                                            

ISO 9001, dünyanın en yaygın kalite standardını sunarken aynı zamanda da performans yönetimi, hizmet ve geliştirme açısından kuruluşunuzu dünya standartlarına taşıyacaktır.

ISO 9001 Neden Gereklidir?

Şirketinizde;

 • Kalite anlayışını geliştirmek
 • Doğru ve etkin performans yönetimi
 • Doğru hizmet ve müşteri yönetimi
 • Kuruluş içi etkileşim ve iletişimi artırmak
 • Kar, verimlilik ve pazar payı artırmak gibi kritik konularda gelişim sağlamak istiyorsanız ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sizin için gerekli demektir.

ISO 9001 Kimler için Uygun?

ISO 9001 Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sertifikası Nasıl alınır?

Kuruluşunuzun ya da işletmenizin ISO 9001 Belgesi alabilmesi için öncelikle Kalite Yönetim Sistemi kurması gerekmektedir. ISO sistemi kurulması, iş süreçlerinin ISO sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.