ağaç ve Mobilya sektörü

Ağaç ve Mobilya Sektörü

Birçok sektörü destekleyen ağaç sektörü ve dünyada ilk 20 ye giren mobilya sektörümüz için ISO sertifikasına sahip olmak, Pazarda güvenilir tedarikçiler arasına girmek ve müşteri sayınızı arttırmak için demektir.

Ağaç ve Mobilya sektörü için ISO sertifikaları nelerdir;

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SERTİFİKASI

FSC ORMAN YÖNETİM SERTİFİKASI

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ SERTİFİKASI

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SERTİFİKASI

ISO 45001 İŞ GÜVENLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI YÖNETİM SERTİFİKASI

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SERTİFİKASI

COVID 19 GÜVENLİK SERTİFİKASI

 

Ağaç sektörü Firmaları ISO sertifika Başvurusu için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

COVİD 19 GÜVENLİK SERTİFİKASI

COVID 19 Güvenlik Sertifikası Nedir?

Covid 19 güvenli Turizm Kriterleri, işletmenizin Covid 19 Güvenlik Tedbirlerine uyumu için gerekli şartları belirler. Covid 19 Güvenlik Sertifika Şartları, Çalışanlarınızın ve müşterilerinizin Covid 19 Risklerinden korunmasını sağlar.

 

COVID 19 Güvenlik Sertifikasının Faydaları Nelerdir?

 • Covid 19 bulaşma Risklerine karşı Teknik ve idari önlemleri almanızı sağlar,
 • Çalışanlarınızı sağlığını korur,
 • Müşteri ve Tedarikçilerinizin sağlığını korur
 • İşletmenizin itibarını korur ve Prestij sağlar,
 • Ürünleriniz ve servislerinizin güvenliğini ve sürekliliğini sağlar.

 

COVID 19 Güvenlik Sertifikası Kimler için gerekli?

COVID 19 Güvenlik Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

Hastaneler

Özel Poliklinikler

Diş Poliklinikleri

Özel Muayenehaneler

Okullar

Özel kurslar

Araç Kiralama Şirketleri

Ofisler

 

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

 

COVID 19 Güvenlik Sertifikası Nasıl Alınır?

COVID 19 Güvenlik Sertifikası alabilmek için, COVID 19 Güvenlik Sertifikası kontrol kriterlerinin sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin Covid 19 Güvenlik kriterlerine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

31000 RİSK YÖNETİM SERTİFİKASI

ISO 31001 Risk Yönetim Sistemi Nedir?

Risk Yönetimi yerli ve global firmalar için en önemli yönetim prensiplerinden biiridir.  ISO 31000 Standardı kuruluşların Risk yönetimi süreçlerine yardımcı olmak gerekli şartları tanımlamıştır.

 

ISO 31000’ Sertifikasının Faydaları Nelerdir?

 • Hedeflerin yerine gelmesinin önündeki tehditleri ortadan kaldırır
 • Müşterilerde ve çalışanlarda risk yönetiminize yönelik güven oluşturur
 • Yönetim sisteminin performansını ve direncini arttırır
 • Değişime etkili cevap vererek siz büyürken şirketinizi korur

 

ISO 31000 Sertifikası Kimler için gerekli?

ISO 31000, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

 

ISO 31000 Sertifikası Nasıl Alınır?

ISO 31000 Belgesi alabilmek için, ISO 31000 kontrol kriterlerinin sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin ISO 31000 sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sertifikası

ISO 37001 Yolsuzluk ile Mücadele Yönetim Sistemi Nedir?

Yolsuzluk ve rüşvet, ulusal ve uluslararası düzeyde, önemli bir sorun olmaya devam etmektedir.  ISO 37701 Standardı kuruluşların rüşvetle mücadele etmelerine yardımcı olmak gerekli şartları tanımlamıştır.

 

ISO 37001’ Sertifikasının Faydaları Nelerdir?

 • Rüşvet karşıtı yönetim programlarını uygulamak,
 • Müşteri ve tedarikçilerine, kuruluşun rüşvet ve yolsuzluğu önlemek için uluslararası kabul görmüş ve kabul edilen standartları sağladığını belgelemek,
 • Kurumun pazardaki itibarını korumak ve güven teşkil etmek,
 • Mali cezalar, finansal kayıplar ve diğer maliyetlerin olasılığını en aza indirgemeyi hedefler.

 

ISO 37001 Sertifikası Kimler için gerekli?

ISO 37001, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

 

ISO 37001 Sertifikası Nasıl Alınır?

ISO 27001 Belgesi alabilmek için, ISO 37001 kontrol kriterlerinin sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin ISO 37001 sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

örü

CE SERTİFİKASI

CE Sertifikası Nedir?

“Avrupa’ya Uygunluk” anlamına gelen ve CE harfleriyle ifade edilen bu sembol, Avrupa Birliği içinde satılan ürünlerin asgari güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereklerine göre denetlendiğini ve değerlendirildiğini gösterir. CE işareti aynı zamanda tüm üreticilerin hesap verilebilir aynı kurallara uyumunu zorunlu kılarak adil rekabet koşullarını ifade eder.

 

CE Sertifikası Neden Gereklidir ?

Gereken ürün grupları için CE belgesi alıp, ürününe CE işareti iliştiren üretici, ürününün tüm yasal (yönetmelik ve standartlara) gereklere uyduğunu ve ürünlerinin ekonomik alan içerisinde satılabileceğini garanti eder. AT Uygunluk Deklarasyonunda (AT Uygunluk Beyanı) bulunmak ve ürünlerine CE işareti iliştirmek üreticilerimizin sorumluluğundadır.

 

 

 • Makineler – 2006/42/AT
 • Medikal Cihazlar – 93/42/AT
 • Asansör Yönetmeliği – 2014/33/AB
 • Yapı Malzemeleri – R305/2011
 • Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliği 2009/142/EC (GAD)
 • Yeni Sıcak Su Kazanları – 92/42/AT
 • Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 2014/68/EU
 • Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 2009/105/EC (SPV)
 • Elektrikli Cihazlar – 2014/35/EU
 • Elektromanyetik Uyumluluk – 2004/108/AT
 • Kişisel Koruyucu Ekipmanlar – 89/686/AT

 

CE Sertifikası Nasıl Alınır?

CE Belgesi alabilmek için, ilgili Direktiflere göre kontrol kriterlerinin sağlanması gerekmektedir. Ürünlerinizin CE Yönetmeliği ile uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

CE sertifikası kimler için uygun?

CE Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

örü

GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI SERTİFİKASI

Güvenli turizm Sertifikası Nedir?

Turizm sertifikası; Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenmiş olan kriterler göz önünde tutularak, temizlik, hijyen ve sağlık açısından yapılan denetim sonucunda otellere ve tesislere verilen belgedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Hakkındaki Genelgesi ile 30 oda ve üzeri kapasitesi bulunan tesislerin Güvenli Turizm Sertifikasına sahip olmaları zorunludur. 30 oda altındaki tesisler ile, Yeme içme tesisleri gönüllü olarak başvuru yapabilirler.

 

Güvenli Turizm Sertifikası Neden Gereklidir?

Bu sertifikaya sahip olan tesisler; Kültür ve Turizm Bakanlığı web sitesinden de duyurulacaktır.

Güvenli Turizm Sertifikasına ait logo, belgeyi alan tesislerin görünen noktalarına asılacak ve müşteriler sertifika üzerindeki kare kod sayesinde tesis ile ilgili tüm denetleme bilgilerine ulaşabileceklerdir.

Güvenli Turizm sertifikası kimler için uygun?

Güvenli Turizm Sertifikası Oteller, Apartlar, Tatil köyleri, Yeme içme tesisleri, Restoranlar, Plaj işletmeleri, Limanlar, Tematik parklar, Konser ve tiyatro salonları için uygundur

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

 

Güvenli Turizm Sertifikası Nasıl Alınır?

Güvenli Turizm Belgesi alabilmek için, Güvenli Turizm kontrol kriterlerinin sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin Hijyen ve Gıda Güvenliği sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

ISO 21401 TURİZM VE

ISO 21401 TURİZM VE KONAKLAMA TESİSLERİ SERTİFİKASI

ISO 21401 Turizm ve Konaklama Tesisleri Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 21401:2018 Konaklama İşletmeleri İçin Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Standardı, müşteri ve turistler gün geçtikçe daha bilinçli ve sorumlu bir hale geldiği için geliştirilen, sürdürülebilir turizm gelişimi taleplerine ulaşmayı amaçlayan bir standarttır.

 

ISO 21401 Sertifikası Neden Gereklidir?

Gidilecek yerdeki negatif çevresel ve sosyal etkileri asgariye indirir. Profesyonel niteliklerin ve tanımlamaların geliştirilmesini sağlar. İş yönetimini güçlendirir. Marka imajını geliştirir. Hedef noktayı belirler ve imajını güçlendirir.

Hedef için rekabet alanı oluşturur. Konaklama işletmeleriyle ilişkileri geliştirir. Ortaklığı arttırır. Memnuniyeti en üst seviyeye çeker. Bağlılığı ve memnuniyeti arttırır.

 

 

ISO 21401 sertifikası kimler için uygun?

ISO 21401 Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

 

ISO 21401 Sertifikası Nasıl Alınır?

ISO 21401 Belgesi alabilmek için, ISO 21401 standartlarının sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin Turizm konaklama sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

örü

TS EN 15224 SERTİFİKASI

Ts En 15224 Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Sağlık hizmetleri sunan kuruluşlar tarafından tek başına da tercih edilebilecek bir yönetim sistemi standardıdır. Bu standart, sağlık hizmetleri, örneğin temel sağlık, hastane öncesi bakım ve hastane servisleri, üçüncül sağlık hizmetleri, bakım evleri, düşkünler evleri, önleyici sağlık hizmetleri, zihinsel engelliler bakım hizmetleri, dişçilik, fizik tedavi, meslek hastalıkları sağlık hizmetleri, rehabilitasyon merkezleri ve eczaneler olmak üzere tüm sağlık sektöründe uygulanabilecek bir yönetim sistemi standardıdır.

 

Ts En 15224 Sertifikası Neden Gereklidir?

 • Sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda; faaliyetlerin planlanması ve kontrolünü sağlar,
 • Sağlık hizmetlerine yönelik süreç yönetimini destekler,
 • Etkin Süreç yönetimi kapsamında, süreç hatalarını azaltır ve hizmet maliyetlerini düşürür,
 • Bu standart risk tabanlı bir yönetim sistemi standardı olup, klinik hizmetlerde kontrol ve risk yönetimini sağlar,
 • TS EN 15224 belgesi genellikle yeni kurumsal müşterilere erişmek için bir ön koşul (ve gerekli) sağlar,
 • Ülkemizdeki sağlık turizmini destekler ve Avrupalı müşteriler için güven teşkil eder,
 • TS EN 15224 yönetim sistemini; ISO 14001, OHSAS, ISO 27001, vb. gibi diğer yönetim sistemleri ile entegre etmek mümkündür,
 • Tüm yönetim sistemi belgelendirmelerinde olduğu gibi, yıllık gözetim süreci ile kuruluşların dinamik yapısının korunmasına yardımcı olur.

 

TS EN 15224 sertifikası kimler için uygun?

ISO 27001 Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

 

Ts En 15224 Sertifikası Nasıl Alınır?

Ts En 15224  Belgesi alabilmek için, Ts En 15224 standartlarının sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin Sağlık Kalite sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

Helal belgesi

HELAL SERTİFİKASI

HELAL Belgelendirme Nedir?

Helal belgesi İslami kurallara (OIC / SMIIC 1: 2019 Helal gıda için genel gereklilikler standardı göz önünde bulundurularak) uygun olarak hazırlanan ürünlere verilen sertifikadır.

Belgelendirme veya sertifikalanma sadece gıdayı değil, hizmet, enerji, ulaşım ve kozmetik gibi diğer alanları da ilgilendirmektedir. Ürün ve hizmet üretiminde güvenilirlik standardı, İslam inanç ve değerlerine her aşamada saygılı olmayı içerir.

 

Helal Sertifikası Neden Gereklidir?

Helal sertifikası, Müslüman nüfusa yönelik ürün ve hizmetlerin İslami şartlara uyun olduğunu belgeler.

Bu belgeye sahip olan firmalar, İslamiyet dininin kurallarını yerine getirerek hazırlanan besinlerin insan sağlığını tehdit etmediğini de ortaya koyar.

Yapılan pazar analizlerinde, gıda sektörünün %20’sini “helal gıda” oluşturuyor, Ülkemiz ortalaması ise 15 milyar dolar ile her yıl iki kat büyümektedir.

Etik ve güvenilir olması sebebiyle Müslüman olmayan tüketicilerin de helal gıdayı tercih ettiği bilinmektedir. Örneğin, Avrupa’da yaşan Müslüman nüfusun 3 katı kadar kişinin Helal sertifikalı Gıda tükettiği bilinmektedir.

 

HELAL sertifikası kimler için uygun?

HELAL Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

 

HELAL Sertifikası Nasıl Alınır?

HELAL Belgesi alabilmek için, HELAL GIDA standartlarının sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin OIC / SMIIC 1: 2019 Helal gıda sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

örü

IATF 16949:2016 SERTİFİKASI

IATF 16949:2016 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Sistemi Nedir?

IATF 16949:2016, otomotiv endüstrisi için global alanda özel teknik gereklilikleri çerçeveleyen bir kalite yönetim standardıdır, IATF 16949:2016, otomotiv ürünlerini tasarlarken, geliştirirken, üretirken, kurarken veya bakım yaparken en iyi uygulamaları gerçekleştirmeniz için bilmeniz gereken her şeyi özetlemektedir

 

IATF 16949:2016 Sertifikası Neden Gereklidir?

 • Geliştirilmiş ürün ve proses kalitesi
 • Global kaynaklar için ekstra güven
 • Tedarikçi kaynaklarının kalite geliştirmesi için yeniden değerlendirilmesi
 • Tedarikçi/Taşeron gelişimi ve tutarlılığı için temin zincirinde ortak bir kalite sistemi yaklaşımı
 • Varyasyonda azalma ve etkinlikte artış
 • taraf sistem denetimlerinde azalma
 • Kalite gerekliliklerinin daha iyi anlaşılması için ortak bir dil oluşturulması
 • İş bağlantı sayısının artması
 • Firmanın prestijinin artması

 

IATF 16949 sertifikası kimler için uygun?

IATF 169491 Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

 

IATF 16949:2016 Sertifikası Nasıl Alınır?

IATF 16949:2016 Belgesi alabilmek için, IATF 16949:2016 standartlarının sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin otomotiv kalite yönetim sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.