örü

Metal Sektörü

Türkiye demir çelik üretiminde Dünyada 8. Sırada, Avrupa’da Almanya dan sonra 2. Sırada yer almaktadır. Ülkemiz de istihdam ve dış ticaret için stratejik öneme sahip Demir sektörünün Dünya ticaretinde daha fazla pay sahibi olması için uluslararası standartlara uygunluğunu belgelemesi ve böylece daha fazla müşteriye ulaşması gerekmektedir.

Metal Sektörü için gerekli ISO sertifikaları nelerdir?

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SERTİFİKASI

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 45001 İŞ GÜVENLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI YÖNETİM SİTEMİ SERTİFİKASI

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 31000 RİSK ANALİZİ SERTİFİKASI

ISO 27701 KİŞİSEL VERİLER GÜVENLİK SERTİFİKASI

ISO 37001 YOLSUZLUK İLE MÜCADELE YÖNETİM SERTİFİKASI

 

 

Matbaa sektörü firmaları ISO sertifika Başvurusu için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

örü

Matbaa Sektörü

Dünyada ve ülkemizde kâğıt ve kâğıt ürünleri üretimi hem talep artışı hem de kullanım alanlarının genişlemesiyle devamlı artmaktadır. Büyüyen Pazarda daha çok iş ve müşteri için matbaa sektöründe yer alan firmaların Uluslararası sertifikalara sahip olması bir gereklilik haline gelmiştir.

Matbaa firmaları için gerekli ISO sertifikaları nelerdir?

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SERTİFİKASI

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 45001 İŞ GÜVENLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI YÖNETİM SİTEMİ SERTİFİKASI

COVID 19 GÜVENLİK SERTİFİKASI

ISO 31000 RİSK ANALİZİ SERTİFİKASI

ISO 27701 KİŞİSEL VERİLER GÜVENLİK SERTİFİKASI

ISO 37001 YOLSUZLUK İLE MÜCADELE YÖNETİM SERTİFİKASI

 

Matbaa sektörü firmaları ISO sertifika Başvurusu için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

örü

Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektörü

Türkiye Medya, iletişim ve Yayıncılık sektörü emsal ülkelerle kıyaslandığında halen yüksek büyüme potansiyeli barındırmaktadır. Uluslararası Medya ve iletişim şirketlerinin kurulması ve Türkiye pazarından pay almasıyla birlikte, Uluslararası kriterlere uygunluğunu belgelemek Medya, iletişim ve Yayıncılık sektörü firmaları için Daha fazla iş ve müşteri anlamına gelmektedir.

Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektörü için gerekli ISO sertifikaları nelerdir?

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SERTİFİKASI

ISO 27701 KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 22301 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

COVID 19 GÜVENLİK SERTİFİKASI

ISO 31000 RİSK ANALİZİ SERTİFİKASI

ISO 27701 KİŞİSEL VERİLER GÜVENLİK SERTİFİKASI

ISO 37001 YOLSUZLUK İLE MÜCADELE YÖNETİM SERTİFİKASI

 

Medya, iletişim ve yayıncılık sektörü firmaları ISO sertifika Başvurusu için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

örü

Madencilik Sektörü

Madencilik, çağımızda devamlı gelişen ve geliştikçe de büyüyen bir sektördür. Günümüzde gelişen teknoloji ile madeni hammaddelere ihtiyaç artmaktadır. Madenciler bir yandan ham madde ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışırken bir yandan da artan kalite, çevre ve iş güvenliği ile ilgili uluslar arası kriterleri karşılayıcı sertifikalara sahip olmaktadırlar.

Madencilik Sektörü için gerekli ISO sertifikaları;

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SERTİFİKASI

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 45001 İŞ GÜVENLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI YÖNETİM SİTEMİ SERTİFİKASI

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEM SERTİFİKASI

ISO 31000 RİSK ANALİZİ SERTİFİKASI

ISO 27701 KİŞİSEL VERİLER GÜVENLİK SERTİFİKASI

ISO 37001 YOLSUZLUK İLE MÜCADELE YÖNETİM SERTİFİKASI

 

Madencilik sektörü firmaları ISO sertifika Başvurusu için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

örü

Plastik Sektörü

Türk plastik sektörü, 8,1 milyon ton plastik üretimiyle AB ülkeleri içinde, Almanya’dan sonra 2.nci sırada, dünyada ise 7.nci sırada yer almaktadır. Diğer taraftan, Türk plastik sektörünün 19,5 milyar dolarlık dış ticaret hacmi dünya plastik dış ticaret hacmi içindeki payı % 2 düzeyindedir. Ülkemiz de istihdam ve dış ticaret için stratejik öneme sahip Plastik sektörünün Dünya ticaretinde daha fazla pay sahibi olması için uluslararası standartlara uygunluğunu belgelemesi ve böylece daha fazla müşteriye ulaşması gerekmektedir.

Plastik Firmaları için gerekli Güvenli ISO 9001 Sertifikaları nelerdir;

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

CE SERTİFİKASI

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SERTİFİKASI

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 45001 İŞ GÜVENLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI YÖNETİM SİTEMİ SERTİFİKASI

COVID 19 GÜVENLİK SERTİFİKASI

ISO 31000 RİSK ANALİZİ SERTİFİKASI

ISO 27701 KİŞİSEL VERİLER GÜVENLİK SERTİFİKASI

ISO 37001 YOLSUZLUK İLE MÜCADELE YÖNETİM SERTİFİKASI

 

Plastik sektörü firmaları ISO sertifika Başvurusu için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

örü

Danışmanlık Firmaları

Danışmanlık sektörü, beyine dayalı katma değeri yüksek ve potansiyel olarak Türkiye açısından önemli bir ticari sektörüdür. Danışmalık sektörü ile ilgili kurumsallaşma talepleri geç geldiğinden sektörün potansiyelinin gerisinde olduğu ölçülmektedir. Uluslar arası normlara uygunluk Danışmalık sektöründeki kuruluşların daha çok talep görmesini sağlayacaktır,

Danışmanlık firmaları için gerekli ISO sertifikaları nelerdir;

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SERTİFİKASI

ISO 27701 KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 22301 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

COVID 19 GÜVENLİK SERTİFİKASI

ISO 31000 RİSK ANALİZİ SERTİFİKASI

ISO 27701 KİŞİSEL VERİLER GÜVENLİK SERTİFİKASI

ISO 37001 YOLSUZLUK İLE MÜCADELE YÖNETİM SERTİFİKASI

 

 

Danışmanlık sektörü firmaları ISO sertifika Başvurusu için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

örü

Kimya Sektörü

Türkiye’nin taşıyıcı sektörlerinden olan, pek çok sektöre ara mal ve hammadde ( petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya-vernik, sentetik elyaf, soda gibi) temin eden bir sanayi dalı olarak gerek üretim gerekse de dış ticarette ülke ekonomisine oldukça büyük fayda sağlamaktadır,

Kimya sektörünün içerinde yurt içi ve yurt dışı piyasalarında yer almak için Uluslararası standartlara uygunluğunu belgelemek olmazsa olmaz gerekliliklerdendir.

Kimya Sektörü için gerekli ISO sertifikaları nelerdir?

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

GMP HİJYEN SERTİFİKASI YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SERTİFİKASI

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 45001 İŞ GÜVENLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI YÖNETİM SİTEMİ SERTİFİKASI

ISO 31000 RİSK ANALİZİ SERTİFİKASI

ISO 27701 KİŞİSEL VERİLER GÜVENLİK SERTİFİKASI

ISO 37001 YOLSUZLUK İLE MÜCADELE YÖNETİM SERTİFİKASI

 

Kimya sektörü firmaları ISO sertifika Başvurusu için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

Gıda Ambalajı Üreticileri

Gıda ambalajı üreticileri yüksek standartlarda üretim yapan Gıda sektörünün ana tedarikçisi oldukları için, Gıda üretimine uygun standartlarda sertifikalara sahip olmalar ticari olarak olmazsa olmazdır.

Gıda Sektörü için gerekli ISO sertifikaları nelerdir?

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

 FSSC 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

GMP HİJYEN SERTİFİKASI YÖNETİM SİSTEMİ

HACCP GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SERTİFİKASI

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 45001 İŞ GÜVENLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI YÖNETİM SİTEMİ SERTİFİKASI

COVID 19 GÜVENLİK SERTİFİKASI

 

Gıda ambalaj sektörü firmaları ISO sertifika Başvurusu için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

örü

Gıda Sektörü

Yiyecek ve içecek üreticileri için doğru tedarik zincirleri ile iş birliği yapmak ve pazarda güvenilir bir üretici olmanın ilk koşulu uluslararası standartlara uygunluğunuzu belgelemek olacaktır.

Gıda Firmaları için gerekli ISO Sertifikaları nelerdir ?

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

 FSSC 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

GMP HİJYEN SERTİFİKASI YÖNETİM SİSTEMİ

HACCP GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SERTİFİKASI

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 45001 İŞ GÜVENLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI YÖNETİM SİTEMİ SERTİFİKASI

HELAL SERTİFİKA

COVID 19 GÜVENLİK SERTİFİKASI

Gıda sektörü firmaları ISO sertifika Başvurusu için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

örü

İnşaat Sektörü

Ülkemizde inşaat sektörü, kârlı ve rekabetçi sektörlerden biridir. Kalitesini, Çevreye ve İş güvenliğine verdiği önemi, uluslararası standartlarda belgeleyen inşaat firmaları gelecek için en iyi yatırımı müşterilerine yapmış sayılır. Bu sertifikalar müşteri ve taşeron güvenini sağlamakla beraber ulusal ve uluslararası ihale şartlarını da karşılamanız anlamına gelir.

İnşaat firmaları için gerekli ISO sertifikaları nelerdir?

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 45001 İŞ GÜVENLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI YÖNETİM SİTEMİ SERTİFİKASI

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SERTİFİKASI

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

İnşaat sektörü firmaları ISO sertifika Başvurusu için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.