örü

Gümrük Müşavirliği Sektörü,

Gümrük Müşavirlik firmaları Ülkemiz ithalat ihracat ve Lojistik firmaları ile doğrudan ilişki kurarak dış ticaretin kilit noktalarını üstlenmektedir. Deneyim bilgi ve güvenilirlik bir müşavirlik firması için çok önemlidir, Güvenilirliğinin ve hizmet kalitesinin Uluslararası standartlara uygunluğunu belgeleyen Gümrük Müşavirlik firmaları daha fazla yeni müşteri ve müşteri memnuniyeti sağlamaktadırlar.

Gümrük Müşavirlik Firmaları için gerekli ISO Sertifikaları nelerdir;

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SERTİFİKASI

ISO 45001 iş güvenliği GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SERTİFİKASI

ISO 31000 RİSK ANALİZİ SERTİFİKASI

ISO 37001 YOLSUZLUK İLE MÜCADELE YÖNETİM SERTİFİKASI

Gümrük sektörü firmaları ISO sertifika Başvurusu için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

örü

Lojistik Sektörü

Lojistik Sektörü ülkemizde ekonomik göstergelerin iyileşmesinde rol oynayan en önemli araçlardan birisidir. Lojistik; ekonomik, sosyal, psikolojik, kültürel, stratejik, askeri ve politik alanlarda ül­kelere katma değer sağlamakta ve küresel alanda söz sahibi olma yolunda ülkeler tarafından daha fazla önemsenmektedir. Lojistik sektörünün önemi Türkiye’de de giderek artmaktadır. Bu bağlamda, diğer ülkeler gibi Türkiye de, lojistik firmaları Uluslararası kriterlere uygunluğunu belgeleyerek müşteri güveninde ve iş hacminde artış sağlamaktadırlar,

Lojistik ve Taşımacılık firmaları için gerekli ISO sertifikaları nelerdir?

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 45001 iş güvenliği GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SERTİFİKASI

COVID 19 GÜVENLİK SERTİFİKASI

ISO 31000 RİSK ANALİZİ SERTİFİKASI

ISO 27701 KİŞİSEL VERİLER GÜVENLİK SERTİFİKASI

ISO 37001 YOLSUZLUK İLE MÜCADELE YÖNETİM SERTİFİKASI

 

Lojistik sektörü firmaları ISO sertifika Başvurusu için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

 

TURİZM SEKTÖRÜ

Turizm Sektörü

Türkiye’ nin bacasız sanayisi olarak anılan turizm sektörü her geçen yıl hedef yükselterek yolunda devam etmektedir. Turizm ülkemizde milli gelirin % 12 lik payını karşılamaktadır. Diğer sektörlerle karşılaştırıldığında turizm sektörünün çok hızlı gelişme gösteren bir sektör olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Otel ve Konaklama tesislerinin Avrupa standartlarına ve müşteri memnuniyetine kriterlerine uygunluğunu belgelemesi daha fazla müşteri ve gelir elde etmelerini sağlamaktadır.

Turizm ve Konaklama tesisleri için Gerekli ISO sertifikaları Nelerdir.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 45001 iş güvenliği GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SERTİFİKASI

GÜVENLİ TURİZM SERTİFKASI

ISO 21401 TURİZM VE KONAKLAMA TESİSLERİ YÖNETİM SERTİFİKASI

COVID 19 GÜVENLİK SERTİFİKASI

ISO 27701 KİŞİSEL VERİLER GÜVENLİK SERTİFİKASI

ISO 37001 YOLSUZLUK İLE MÜCADELE YÖNETİM SERTİFİKASI

 

Turizm sektörü firmaları ISO sertifika Başvurusu için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

 

örü

İthalat ve İhracat Sektörü

Türkiye ithalat ve ihracat sektörü insan kaynağı ve altyapı zenginliklerine bakıldığında yüksek büyüme potansiyeli barındırmaktadır. Yerli kuruluşların Avrupa ve Dünya pazarından pay almasıyla birlikte ithalat ve ihracat sektörü bu potansiyelini faaliyete geçirmektedir. Türkiye ithalat ve ihracatçılar Uluslararası standartlara uygunluğunu belgeleyerek daha fazla müşteriye ulaşmaktadırlar.

İthalat ve İhracat firmaları için gerekli ISO Sertifikaları nelerdir;

 

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SERTİFİKASI

ISO 45001 iş güvenliği GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 31000 RİSK ANALİZİ SERTİFİKASI

ISO 27701 KİŞİSEL VERİLER GÜVENLİK SERTİFİKASI

ISO 37001 YOLSUZLUK İLE MÜCADELE YÖNETİM SERTİFİKASI

 

İthalat ve ihracat sektörü firmaları ISO sertifika Başvurusu için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

örü

Ticaret (Satış ve Pazarlama)

Türkiye Satış ve Pazarlama sektörü emsal ülkelerle kıyaslandığında hala yüksek büyüme potansiyeli barındırmaktadır. Uluslararası Ticaret Türkiye pazarından pay almasıyla birlikte satış ve pazarlama sektörü bu potansiyelini faaliyete geçirmektedir. Türkiye de ticaret yapan firmalar büyüme ve daha çok müşteriye ulaşmalarının önündeki engelleri uluslararası sertifikalara sahip olarak aşmaktadırlar.

Satış ve Pazarlama firmaları için gerekli ISO sertifikaları nelerdir?

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SERTİFİKASI

ISO 27701 KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 22301 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 31000 RİSK ANALİZİ SERTİFİKASI

ISO 27701 KİŞİSEL VERİLER GÜVENLİK SERTİFİKASI

ISO 37001 YOLSUZLUK İLE MÜCADELE YÖNETİM SERTİFİKASI

 

Ticaret sektörü firmaları ISO sertifika Başvurusu için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

örü

Deri Sektörü

Türk deri sektörü üretimi; altyapısı, teknolojisi ve ihracata yönelik performansı dikkate alındığında önemsenecek bir yere sahip olmuştur.

Avrupa’da yayılan çevre baskısı nedeniyle Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin çekilmesi ile doğan boşluğu Türkiye doldurmuş. Çevre, İş Güvenliği ve Kalite ile ilgili Uluslararası standartlara uygunluğun belgelenmesi bu sektördeki firmalar için güvenilirlik ve daha fazla müşteri demektir.

Deri Sektörü için gerekli ISO sertifikaları nelerdir?

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 45001 İŞ GÜVENLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 31000 RİSK ANALİZİ SERTİFİKASI

ISO 27701 KİŞİSEL VERİLER GÜVENLİK SERTİFİKASI

ISO 37001 YOLSUZLUK İLE MÜCADELE YÖNETİM SERTİFİKASI

 

Deri sektörü firmaları ISO sertifika Başvurusu için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

örü

Tekstil, Hazır Giyim Sektörü

Türkiye tekstil sektörü 2021 yılında 12 milyar dolar ihracat ile tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi, Yarattığı istihdam ve gelir ile ülkemizin en önemli gelir kaynaklarından olan Tekstil ve hazır giyim sektöründe sürdürülebilir ihracat en önemli hedefimiz, Yeşil üretim, kalite, çalışan hakları gibi uluslararası standartlara uygunluk bu sektörün olmazsa olmaz ticaret anahtarlarıdır,

Tekstil ve Hazır giyim firmaları için gerekli olan ISO sertifikaları nelerdir;

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 45001 İŞ GÜVENLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 31000 RİSK ANALİZİ SERTİFİKASI

ISO 27701 KİŞİSEL VERİLER GÜVENLİK SERTİFİKASI

ISO 37001 YOLSUZLUK İLE MÜCADELE YÖNETİM SERTİFİKASI

 

Tekstil sektörü firmaları ISO sertifika Başvurusu için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

örü

Sağlık Sektörü

Bir tarafta en gelişkin teknolojilerle donanmış hastaneler, bir tarafta uzmanlaşmış sağlık çalışanları öte tarafta da ilaç sanayinin en yeni geliştirdiği ilaçları ile Sağlık sektörü dünyada kişi başına en çok para harcanan alandır. Sağlık hizmetlerinin yapısı gün geçtikçe Uluslararası kriterlere uygun sağlık hizmetlerini daha ulaşılır halde bize sunmaktadır. Sağlık kuruluşları artık sahip oldukları uluslararası standartlar ile rekabet ve müşteri memnuniyeti sağlamaktadırlar.

Sağlık Kuruluşları;

Özel Hastaneler, Özel Poliklinikler, Muayenehaneler, Diş Poliklinikleri.

Sağlık kuruluşları için gerekli ISO sertifikaları nelerdir?

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 45001 İŞ GÜVENLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI YÖNETİM SİSTEMİ

TS EN  15224 SAĞLIK HİZMETLERİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 

COVID 19 GÜVENLİK SERTİFİKASI

ISO 31000 RİSK ANALİZİ SERTİFİKASI

ISO 27701 KİŞİSEL VERİLER GÜVENLİK SERTİFİKASI

ISO 37001 YOLSUZLUK İLE MÜCADELE YÖNETİM SERTİFİKASI

 

Otomotiv sektörü firmaları ISO sertifika Başvurusu için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

Otomotiv Sektörü

Ülkemizde otomotiv sektörü, üretim içindeki payı ve ekonomik katkı oranı değerlendirildiğinde, imalat sanayi içinde en önde gelen sektörler arasında yer almaktadır. Otomotiv sektörü şirketlerinin Sahip olduğu uluslararası sertifikalar rekabette öne çıkmayı ve daha çok müşteriye tedarikçi olmayı belirleyen unsurlar olmaktadır.

Otomotiv firmaları için gerekli ISO sertifikaları nelerdir?

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

IATF 16949:2016 OTOMOTİV KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SERTİFİKASI

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 45001 İŞ GÜVENLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI YÖNETİM SİTEMİ SERTİFİKASI

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 31000 RİSK ANALİZİ SERTİFİKASI

ISO 27701 KİŞİSEL VERİLER GÜVENLİK SERTİFİKASI

ISO 37001 YOLSUZLUK İLE MÜCADELE YÖNETİM SERTİFİKASI

 

Otomotiv sektörü firmaları ISO sertifika Başvurusu için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

örü

Metal Sektörü

Türkiye demir çelik üretiminde Dünyada 8. Sırada, Avrupa’da Almanya dan sonra 2. Sırada yer almaktadır. Ülkemiz de istihdam ve dış ticaret için stratejik öneme sahip Demir sektörünün Dünya ticaretinde daha fazla pay sahibi olması için uluslararası standartlara uygunluğunu belgelemesi ve böylece daha fazla müşteriye ulaşması gerekmektedir.

Metal Sektörü için gerekli ISO sertifikaları nelerdir?

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SERTİFİKASI

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 45001 İŞ GÜVENLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI YÖNETİM SİTEMİ SERTİFİKASI

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 31000 RİSK ANALİZİ SERTİFİKASI

ISO 27701 KİŞİSEL VERİLER GÜVENLİK SERTİFİKASI

ISO 37001 YOLSUZLUK İLE MÜCADELE YÖNETİM SERTİFİKASI

 

 

Matbaa sektörü firmaları ISO sertifika Başvurusu için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.